Kosmetika plaukams Kosmetika odai Mokymai El. parduotuvė

Nuolatinis tobulėjimas

 

UAB „Femina Bona“ baigė įgyvendinti projektą „UAB Femina Bona didmeninės prekybos procesų optimizavimas ir veiklos našumo skatinimas“ (projekto nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-135), kuris pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę ,,Procesas LT“ buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu įmonėje buvo įdiegtas LEAN vadybos metodas didmeninės prekybos ir mokymų vedimo procese. Tikimės, kad įdiegtas metodas leis įmonei operatyviai ir tiksliai planuoti visą veiklos tiekimo grandinę, didinti produktų pristatymo greitį, gebėti operatyviai ir lanksčiai perplanuoti užsakymų planus pagal klientų poreikius, didinti mokymų paslaugų kokybę ir darbo našumą.

Šio projekto įgyvendinimui buvo skirta 37.500 Lt (10.860,75 EUR), iš kurių 18.750 Lt (5.430,38 EUR) ES paramos dalis.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2013-03-04, pabaiga – 2014-12-03